Wschodnia - Łódź

EN In the summer of 2021 I photographed 61 closed down shops on Wschodnia street in Łódź.
PL Latem 2021 roku sfotografowałem 61 zamkniętych sklepów przy ulicy Wschodniej w Łodzi.